หินอ่อน - Marble

หินอ่อนเกิดจากแคลเซียมคาร์บอเนต(หินปูน)ที่สะสมอยู่ในท้องทะเลหรือมหาสมุทรมาก่อน กระทั่งเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นในบริเวณดังกล่าว คือที่ๆ เคยเป็นทะเลหรือมหาสมุทรกลับกลายเป็นภูเขาขึ้นมา และที่ๆ เคยเป็นบกเป็นภูเขามากลับ กลายเป็นทะเล รวมถึงผ่านกระบวนการทางธรณี เช่น เกิดมีแมกมาไหลออกมา และพอดีหินที่สะสมไว้ในทะเลไปโดนกับแมกมาเข้า สำคัญคือแมกมานั้นเต็มไปด้วยความร้อน ความดัน และก๊าซ จึงทำให้แคลเซียมคาร์บอเนต(หินปูน)ละลาย แล้วตกผลึก เกิดเป็นหินอ่อนขึ้นมาได้ในที่สุด แต่ในกรณีที่เกิดการหลอมละลาย แล้วตกผลึกไม่หมดทีเดียว ก็จะเกิดหินปูนคล้ายหินอ่อน และจะพบพวกซากเปลือกหอยทะเลต่างๆ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยู่รวมกับตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนต

Alabaster White Gold

Arabescato

Blue Enchantress

Cinderella

Cream Marfil

Cream Latte

Snow Fox

Palissandro Bluette

Black Rainbow

Onyx Yellow

White Venus

White Marmara

Travertino

Supergenti Grey

Sunny Cream Marble

Spider Green

Royal White

Rosso Orange

Rosa levanto Marble

Rainforest Brown

Portoro Gold

New Mafil

Natural Onyx

Limestone Mocca Cream

Ivory Green

Italy Green

Emperador Grey

Emperador Light

Emperador Dark

Ara-Gus-To

Oracle

Moon White

Golden Beige

Limestone Clipstone Black

Limestone Cliff Stone Charcoal

Limestone Desert Sand

Limestone Fioritello

Limestone Fossil Brown Marron

Limestone Jura Beige (Dark)

Limestone Jura Beige (Light)

Limestone Molinos White

Alabaster Green

Alabaster Honey

Alabaster Yellow

Alabaster Light

Alabaster White

Onyx Multicolor Yellow

Onyx Honey

Onyx Amethyst

Onyx Golden Flow

Onyx Pink

Onyx Green

Onyx White

Supergenti Grey

Supergenti Dark

Supergenti Classic

Travertine Yellow

Travertine Rosso

Travertine Classic (Thai)

Travertine Amarillo

Travertine Walnut

Travertine Antique White

Travertine Beige

Travertine Antique Beige

Travertine White

White Calala Marble

Vercle Laguna Marble

Sunny Marble

Rainforest Green Marble

Marron Laguna Marble

Diana Pink Marble

Crema Marfil Turkiye Marble

Calacatta Vagil Marble Extra

Calacatta Classico Marble

Peak Green Marble

Katni Marble

Crema Marfil Marble

Dark C Emperador

offee-Brown-Marble

Black Marquina

Grey Emperador