หินแกรนิต - Granite

หินแกรนิตเป็นหินอัคนีชนิดหนึ่งประกอบด้วยแร่ควอรตซ์และเฟลด์สปาร์เป็นส่วนใหญ่ มีแร่อื่น ๆ เช่น แร่ไมกา ปนอยู่ด้วย ผลึกของแร่แต่ละชนิดเกาะก่ายกัน มีลักษณะเป็นดอก ๆ ประปราย และมีเนื้อหยาบ

Galaxy Black

Baltic Brown

Black India

Blue Pearl

Tropicol Brown

Tan Brown

Storm Green

Star Pink

Sandwave

Violet Sakura

Pink Sakura

Red Sakura

Red India Small

Red India Big

White Rawsilk

Paradiso

Orange Lamina

range China

Marigold

Lotus Grey

Lotus Black

Lava Stone

Grey Cloud

Green Pearl

G25

Emerald Pearl

China Yellow

Grey China

China Green

lack Silver Flake

Jappo

Hokkien Grey

ellow Golden Sand

White US

White China

Water Black

Silver Cloud

Shaangrila

Rose Yellow

Orange Marena

Multi Red

Madura Gold

Light Rawsilk

Kashmir White

Green Australia

Black Night Pearl

Black Limb

Bianco Romano

Super-Black

Africa-Black

Black Pearl